Report

Challenge

Het Challenge Rapport is gebaseerd op de Hogan Development Survey- vragenlijst.

Het Challenge Rapport is specifiek ontworpen voor leiderschapsgedrag.
Het rapport gaat specifiek in op wat er met het gedrag van een leider gebeurt onder druk, vermoeidheid of onzekerheid. Hiermee worden gedragsrisico’s, potentieel disfunctioneel gedrag en mogelijke ontsporingsrisico zichtbaar.

Het rapport maakt deel uit van de Hogan Leadership Forecast Series -LFS, het vlaggenschip van de Hogan Assessments-, waarin elk rapport informatie biedt over de persoonlijkheidskenmerken, competenties en waarden die ten grondslag liggen aan hoe een leider leiderschap benadert. In de LFS, wordt nadrukkelijk ingegaan op de impact van de leiderschapsstijl op interactie met anderen (team, stakeholders) én op de reputatie van de leider.

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te verbeteren.