Report

Flash Rapport

Het Flash-rapport geeft een grafische weergave van de Hogan Personality Inventory-, Hogan Development Survey- en Motives/Values/Preferences Inventory-schaalscores en biedt onbewerkte gegevens voor HPI-, HDS- en MVPI-subschalen. Er wordt geen interpretatie-informatie verstrekt. Het rapport is ontworpen voor gebruik door een coach of gebruiker met expertise om alleen op basis van cijfers te interpreteren. Dit rapport wordt niet los verkocht.

Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te verbeteren.