3P Assessments > Services > Researches > High Potential Assessment

High Potential Assessment

Écht high potential talent voor leiderschap is enorm schaars, en de schaarste lijkt voor de toekomst alleen maar toe te nemen.
Tegelijkertijd hangt de toekomst van uw organisatie in belangrijke mate af van de invulling van cruciale leiderschapsposities.

High Potential Assessment

Hogan’s High Potential Talent Rapport is specifiek ontworpen om op een 3-tal essentiële leiderschapsdimensies -onderverdeeld naar 9 cruciale competenties- talentvol leiderschap te voorspellen.

  • Leiderschap basis: algemeen probleemoplossend vermogen, goede relationele vaardigheden en organisatieloyaliteit
  • Zichtbaarheid van leiderschap: zullen zij ook daadwerkelijk opstaan en worden erváren worden als goede leiders? Focus op resultaat, anderen ‘meekrijgen’, strategisch netwerken.
  • Effectiviteit van leiderschap: de lead nemen, hulpbronnen managen, mensen leiden.

Naast de scores op de genoemde dimensies en competenties worden ontwikkelgebieden geduid, waarmee een high potential direct aan de slag kan om zich op het vlak van leiderschap verder te ontwikkelen.

Voorbeeldrapportages

Onderstaand vindt u voorbeeldrapportages passend bij de instrumenten voor High Potential assessments. De gehele lijst met rapportages vindt u hier.

HIPO

Met Hogan’s High Potential Talent Rapport krijgt u een grondig inzicht in het potentieel van een kandidaat, afgezet tegen datgene wat u in uw organisatie of in een specifieke rol nodig heeft.

Potentieel

Het Potentieel Rapport is gebaseerd op de Hogan Personality Inventory- vragenlijst. Het rapport schetst het dagelijkse gedrag, als een persoon ‘op zijn best is’.

Challenge

Het rapport gaat specifiek in op wat er met het gedrag van een leider gebeurt onder druk, vermoeidheid of onzekerheid.

Waarden

Het Waarden Rapport is gebaseerd op de Motives, Values en Preferences- vragenlijst.

Flash

Het Flash-rapport geeft een grafische weergave van de Hogan Personality Inventory-, Hogan Development Survey- en Motives/Values/Preferences Inventory-schaalscores.

360

De Hogan 360 is een zeer hoogwaardig instrument om feedback van meerdere personen te verkrijgen op dimensies van leiderschap en op competenties.

Even bellen?

Laat uw telefoonnummer achter en wij bellen u zo spoedig mogelijk terug.

    Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te verbeteren.