3P Assessments > Services > Science > Potentieelonderzoek

Potentieelonderzoek

Potentieelonderzoek zou je kunnen zien als op een professionele manier in een kristallen bol kijken. Wat zullen we in de toekomst zien?

Hoe ziet het potentieel van een medewerker, leider of externe kandidaat er in de toekomst uit? Waar wordt hij écht door gemotiveerd? En waardoor juist helemaal niet? In welke organisatie-cultuur komt hij het best tot zijn recht? Welke talenten en krachten zijn het sterkst en verdienen het daarmee om verder uitgebouwd te worden? Waar liggen potentiële gedragsrisico’s en wat zal de impact ervan zijn op relaties met stakeholders (collega’s, leiders, klanten) en op de reputatie van de medewerker?

Female businessperson signs contract. Close up of female hand signing formal paper on the office table

Met een combinaties van de assessments HPI, HDS en MVPI krijgen uw kandidaat en u grondig zicht op het aanwezige en het te ontwikkelen potentieel. En daarmee tevens op vele concrete handvatten op het aanwezige talent ten volle uit te bouwen.

De assessments HPI, HDS en MVPI zijn gebaseerd op sterke wetenschappelijke frameworks en kennen een zeer hoge voorspellende waarde.
Met een degelijk potentieelonderzoek legt u een sterk fundament voor effectieve loopbaan- of ontwikkelplannen.

Voorbeeldrapportages

Onderstaand vindt u voorbeeldrapportages passend bij de instrumenten voor potentieelonderzoek. De gehele lijst met rapportages vindt u hier.

Potentieel

Het Potentieel Rapport is gebaseerd op de Hogan Personality Inventory- vragenlijst. Het rapport schetst het dagelijkse gedrag, als een persoon ‘op zijn best is’.

Challenge

Het rapport gaat specifiek in op wat er met het gedrag van een leider gebeurt onder druk, vermoeidheid of onzekerheid.

Waarden

Het Waarden Rapport is gebaseerd op de Motives, Values en Preferences- vragenlijst.

Flash

Het Flash-rapport geeft een grafische weergave van de Hogan Personality Inventory-, Hogan Development Survey- en Motives/Values/Preferences Inventory-schaalscores.

Summary

Het Summary Rapport is een tekstueel overzicht van de sterke punten, risico’s en waarden van een kandidaat.

360

De Hogan 360 is een zeer hoogwaardig instrument om feedback van meerdere personen te verkrijgen op dimensies van leiderschap en op competenties.

Even bellen?

Laat uw telefoonnummer achter en wij bellen u zo spoedig mogelijk terug.

    Deze website gebruikt cookies om uw ervaring te verbeteren.